Troax – Your new sense of reality

Branding Kommunikation 3D

    Troax Panel Detection är ett patentsökt fäste för automatisk övervakning av maskinskydd. Fästet gör att man kan upptäcka de osynliga farorna som uppstår till följd av saknade paneler. Konceptarbetet landade i att vi ställde två fundamentala frågor till varandra: Hur uppfattar vi människor risker och faror i vår verklighet? Och hur kan vi se det osynliga? Vi förlitar oss på våra sinnen, men också på vår magkänsla. Något som kallas för intuition. Vi föreställde oss Troax Panel Detection som ett sjätte sinne – teknologi som har vaknat till liv.

    Med inspiration från neurologi, kardiologi, hematologi och till och med science fiction, insåg vi att ett sjätte sinne inte är begränsat till en mänsklig förmåga. Det är olika krafter som samverkar med varandra. Konceptet och dess 3D-element fångar på många sätt essensen av innovation. Något föränderligt som är en kombination av fantasi och expertis samt en orubblig strävan efter att tänja på gränserna. Troax kunder runt om i världen kan nu komma åt ett nytt sjätte sinne för att rädda liv, minska risken för skador och undvika kostnader.

    Vi på Ny Studio har två syskon som heter Grace och Saga. Som traditionell designbyrå är det fantastiskt att ha dem vid vår sida, inte bara för deras erfarenhet av digitala lösningar & foto, 3D och film – vi delar samma starka, proaktiva anda och en gemensam, kreativ kultur.