Södra Once More – Lanseringskampanj

Kommunikation Webbplats Film & foto

Södra är först i världen med att återvinna textil i stor skala, genom sin världsunika process OnceMore. Skogsbolaget tar emot tonvis av lakan och handdukar från hotell, tvätterier och sjukhus – och målet är att inom några år kunna göra ny textilmassa av alla typer av textil.

Som tema för lanseringen valde vi ”Who gives a sheet?” En liten ordlek för att skapa uppmärksamhet, som samtidigt gick rakt på utmaningen: Vem bryr sig? Och vem vill vara med och bidra?

Det var många, visade det sig redan efter några dagar. Genomslaget i media blev stort – och leverantörerna av råmaterial står i kö till bruket i Mörrum.

Så fungerar det

För att förklara hur Södra förvandlar uttjänt textil till ny råvara för textilindustrin gjorde vi en animerad film. Den blev så pedagogisk och lättfattlig att den till och med kunde visas på högsta politiska nivå i Bryssel.

Vi på Ny Studio har två syskon som heter Grace och Saga. Som traditionell designbyrå är det fantastiskt att ha dem vid vår sida, inte bara för deras erfarenhet av digitala lösningar & foto, 3D och film – vi delar samma starka, proaktiva anda och en gemensam, kreativ kultur.