Södra – Liquid Forest

Kommunikation Film & foto

    Vårt uppdrag var att skapa en kommunikativ plattform för Södras biometanol, terpentin och tallolja. Målet var – och är – att öka såväl kännedomen om produkterna som efterfrågan på dem. De flytande bioprodukterna har levt ett lite undanskymt liv hos Södra, men liksom skogsbolagets övriga produkter kommer de alla från hållbart svenskt skogsbruk.
    Vi skapade ett koncept tänkt att fungera på alla Södras marknader, och lät produkterna få samlingsnamnet Liquid Forest. Tillsammans med ett eget bildspråk, som både lyfte fram den direkta kopplingen till skogen och drog blickarna till sig, blev det i branschen ett helt nytt sätt att marknadsföra sig. Liquid Forest – svensk skog i flytande form – har nu blivit ett eget varumärke inom Södra.

    Vi på Ny Studio har två syskon som heter Grace och Saga. Som traditionell designbyrå är det fantastiskt att ha dem vid vår sida, inte bara för deras erfarenhet av digitala lösningar & foto, 3D och film – vi delar samma starka, proaktiva anda och en gemensam, kreativ kultur.