Jkpg City – Du är centrum

Branding Identitet Kommunikation Marknadsföring Webbplats Film & foto

  Jkpg City är ett utvecklingsbolag som vänder sig till och verkar för alla som vistas i centrala delarna av Jönköping. De arbetar också bakom kulisserna som ett nav för att koppla ihop olika intressenter. Syftet med arbetet framåt är att tänka i nya banor kring hur man skapar en nytänkande och modern stadskärna – inte bara gamla tidens handelsplats.

  Vårt uppdrag var att ta fram ett kommunikationskoncept och visuell identitet. Jönköpings centrum ska vara en plats för upplevelser och nya minnen men lika mycket en välkomnande och levande stadskärna för alla oss som bor och verkar här – under årets alla dagar. Det var utgångspunkten för arbetet.

  Identiteten ligger även till grund för nya webbplatsen jkpcity.se som vi, tillsammans med Grace Studio fick förtroendet att ta fram.

  Visuell identitet

  Det är människorna i staden som tillför energi och gör stadskärnan levande. Identiteten ska återspegla och förstärka det förhållandet på ett positivt och inbjudande sätt. Kvadraten i logotypen är byggstenen för identiteten. Men det betyder inte att maneret är fyrkantigt – tvärtom är det föränderligt och formbart.

  Årstider och evenemang

  En livfull och flexibel identitet som välkomnar och anpassar sig efter årstid och evenemang.

  Vi på Ny Studio har två syskon som heter Grace och Saga. Som traditionell designbyrå är det fantastiskt att ha dem vid vår sida, inte bara för deras erfarenhet av digitala lösningar & foto, 3D och film – vi delar samma starka, proaktiva anda och en gemensam, kreativ kultur.