Guide gloves
Branding

  • Copy
  • Design
  • Film
  • Motion design
  • Foto
  • Strategi
  • Webbdesign

Guide Gloves utvecklar professionella arbetshandskar som gör användarna säkrare och mer effektiva. Som en del i ett varumärkesarbete tog vi fram en ny visuell identitet och ett kommunikationskoncept för all marknadsföring, inklusive lanseringen av 35 nya produkter under 2020.