Fagerhult – Recipe of light

Webbplats Film & foto 3D

I Fagerhults värld består god inomhusbelysning av en kombination av Richard Kellys vedertagna principer: focal glow, ambient luminescence och play of brilliants. Fagerhult kallar det kort och gott för det goda ljuset. Med vad är det som gör det goda ljuset så bra? Hur påverkar olika val det estetiska uttrycket, elräkningarna och klimatet? För att ge svar på dessa frågor, beslutade sig Fagerhult för att sätta ljus på konsekvenserna av olika val som görs. Med hjälp av det interaktiva verktyget ”Recipe of light” kan kunderna se hur deras val skapar ringar på vattnet. Ett verktyg där innovation, inspiration och illumination möts.

”Recipe of light” fungerar som en guide för hur man ska tänka vid ljusplanering. Dessutom ger verktyget Fagerhults kunder ett recept och ramverk för att kunna avgöra vilken belysning som passar bäst i olika projekt. Den hemliga såsen, signerad Ny Studio och Saga, består av en upplysande film och vackra 3D-objekt. Vårt syskon, Grace Studio, har stått för designen tillsammans med Fagerhult. Användarna är nu ett steg närmare att förstå det goda ljuset. Förhoppningsvis visar de också en större uppskattning för vetenskapen bakom belysningen.

3d_room_recipie_of_light

Vi på Ny Studio har två syskon som heter Grace och Saga. Som traditionell designbyrå är det fantastiskt att ha dem vid vår sida, inte bara för deras erfarenhet av digitala lösningar & foto, 3D och film – vi delar samma starka, proaktiva anda och en gemensam, kreativ kultur.