Dóttir – Stay ahead of the game

Branding Identitet Kommunikation Webbplats Film & foto 3D

    Branding, visuell identitet och lanseringskoncept för Dóttir Audio – ett nytt varumärke som anpassat hörlurar för utövare av CrossFit. Med hjälp av två ikoniska isländska CrossFit-atleter, Annie Thorisdottir och Katrin Davidsdottir, blir det nu både lättare och skönare att träna även på deras nivå.