Aktivering

Med aktivering möter varumärket och storyn mottagaren. Och ska då omvandlas till engagemang, varumärkeskännedom, följare, delningar, PR och försäljning. Det kräver förnuft och känsla. Därför har aktiveringen en noggrann planering. Och därför måste innehållet väcka nyfikenhet, överraska, irritera, locka, hjälpa, underhålla – helt enkelt våga skapa känslor.

  • Kampanj
  • Trycksak
  • Webbplats