Thank God It’s Monday

Martela är ett finskt möbel- och tjänsteföretag med en lång historia och ett starkt varumärke. Deras vision är att skapa de bästa arbetsplatserna och kunderna är alltifrån banker och försäkringsbolag till skolor och it-företag.
Thank God It’s Monday

Bakgrund

De senaste årens förändringar i arbetskultur och ny teknik har revolutionerat synen på sättet att arbeta på kontor. Medan det traditionella sättet drar gränser och skapar revir kring fasta arbetsplatser ger Martelas aktivitetsbaserade kontor medarbetarna tillgång till olika typer av arbetsplatser som stöttar olika typer av arbetsuppgifter. Du väljer helt enkelt rum, plats eller funktion utifrån vilken arbetsuppgift du har för stunden.

Uppdrag

Ta fram ett kommunikationskoncept till Stockholm Furniture Fair 2016.

Utmaning

Martela har låg kännedom i Sverige jämfört med i Finland. På mässan är kommunikationen överlag likadan, företagen visar möbelnyheter och säsongens kulörer.

Lösning

Vi behövde tänka annorlunda och fokuserade därför inte på möbler och säsongens kulörer utan i stället på känslan av att längta till den bästa arbetsplatsen. Dessutom lyfte vi de fyra områdena som Martela har identifierat på aktivitetsbaserade kontor: Communication, Concentration, Collaboration och Chill out.

Thank God It’s Monday
Thank God It’s Monday
Thank God It’s Monday
Thank God It’s Monday
Thank God It’s Monday