Konst som spränger gränser

Österängens konsthall är en plats för svensk och internationell samtidskonst. Det är också en mötesplats och community center som präglas av öppenhet, samarbete och mångfald. Konsthallen spränger gränser, går utanför ramarna och bryter normer. Den tillvaratar kraften och kompetensen i lokalsamhället och välkomnar samarbeten med en mångfald av konstnärer.

Tillsammans med Österrängens konsthall har vi på NY Collective inlett ett CSR-samarbete.
 Ett samarbete som vi är extra stolta över. Som lyfter fram konsten och gör den tillgänglig för alla.

Konst som spränger gränser
Konst som spränger gränser
Konst som spränger gränser
Konst som spränger gränser
Konst som spränger gränser
Konst som spränger gränser
Konst som spränger gränser
Konst som spränger gränser

Invigningen av konsthallen var förstås öppen för alla som ville komma. Vi gjorde även en speciell inbjudan till utvalda personer. Även här ville vi förena konsten med det folkliga. Vi tog fram sextio screentryckta pizzalådor där vi berättade om konsthallens tanke och om invigningen. I varje låda packades en unik, handtryckt litografi av logotypen. Lådorna levererades sedan personligen till varje mottagare.