It’s all about the output.

En skogsarbetares duglighet mäts i kubikmeter. Med kommunikationskonceptet för X-Cut ville Husqvarna visa att man förstår hur tufft det är där ute i verkligheten – ”It’s all about the output”. Det betyder att man också vet vad en sågkedja måste leva upp till.

Med X-Cut har Husqvarna snabbt slagit sig in på ett smalt – men för proffsen ytterst viktigt – produktområde. Är man skogsarbetare eller arborist är kedjans skärpa, spänst och hållbarhet avgörande för att minimera driftstoppen.

Tillverkning och R&D sker precis intill motorsågsfabriken i Huskvarna. Och många års minutiöst utvecklingsarbete och extrem kvalitetssäkring har redan betalat sig – i Sverige talas det om svårslagna 100 procent nöjda kunder. Varje år ska nu nya kedjemodeller lanseras för att underlätta vardagen för alla Husqvarna-användare. En vardag där allt handlar om resultatet.

It’s all about the output.
It’s all about the output.
It’s all about the output.
It’s all about the output.
It’s all about the output.
It’s all about the output.
It’s all about the output.