Hallå Hallpressen!

I de snabba nyheternas tidevarv har vi hjälpt Hallpressen med en film, annonser och digital aktivering.

Glimten i ögat, lite mer skruvad text och bild, samt större igenkänningskraft. Det var tre ingredienser som vi utgick från när vi tog fram annonser åt Hallpressen. Annonserna var en del i vårt uppdrag för kunden, där det övergripande målet var att öka kännedomen om tidningarnas närvaro på webben.

Hallå Hallpressen!
Hallå Hallpressen!
Hallå Hallpressen!