En film som gör verklig skillnad

Vissa uppdrag lämnar ett extra starkt avtryck, och gör att allt känns lite mer »på riktigt«. Som det här till exempel. Vi fick förtroendet att göra en intern utbildningsfilm om våld i nära relationer för socialtjänsten i Jönköpings kommun. Den visades för deras medarbetare, med målet att göra fler uppmärksamma på att våld mellan närstående kan se ut på olika sätt. Budskapet är enormt viktigt, och för att nå en bredare publik producerade vi också en film för bio. Se den här nu genast, och bestäm dig för att alltid vara uppmärksam på – och agera – om någon far illa.