Skandinaviens största företag inom fasta förädlade trädbränslen heter Scandbio. Vi förser allt från privata hushåll till stora industrier med energi och värme.

Scandbio
Scandbio

Scandbio

Ibland ser man inte skogen för alla träden. Så ville vi inte att det skulle bli när vi började arbeta med Scandbio, som då hette Agroenergi Neova Pellets. De naturliga produkterna i all ära – helheten var den viktigaste faktorn i den varumärkesresa som vi fick vara med och utforma. Med det nya varumärket på plats, har vi fortsatt att arbeta med helheten, för att få fler att förstå fördelarna med helt förnybar energi i form av pellets.

Scandbio
Scandbio
Scandbio
Scandbio
Scandbio

Scandbios nya bildmanér har naturen och människan i fokus. Det ska återspegla företagets och produkternas ursprung, samt knyta an till payoffen ”bioenergi från skandinaviska skogar”.

Scandbio
Scandbio
Scandbio
Scandbio
Scandbio
Scandbio
Scandbio