Aktivering

För oss handlar aktivering om att öka och förstärka din närvaro i målgruppens vardag – och skapa bättre resultat utifrån de resurser du satsar. Med stöd av noggranna analyser och datadrivna insikter ger vi dig strategisk rådgivning, där du kan ta beslut grundade på verklig fakta. Oavsett om ditt mål är att sälja mer, öka kännedomen om ditt varumärke eller hitta rätt leads har vi kunskapen och tekniken som tar dig dit.

Vill du veta mer?

Det tror vi att du vill – och här kontaktar du oss.

max.georgsson@nystudio.se

Strategi

Med en genomtänkt och resultatorienterad strategi ökar möjligheterna att dina insatser lönar sig. Varje del av aktiveringsplanen riktas mot målgruppen för att kunna mätas på rätt sätt – så att det du säger verkligen engagerar dem du riktar dig till.

I det snåriga digitala landskapet är det viktigt att hjälpa och stötta målgruppen under hela köpresan. Oavsett var på resan en potential kund befinner sig ser vi till att du finns där – i form av optimerade insatser baserade på strategin.

Vi agerar dynamiskt och proaktivt så att dina investerade pengar hamnar där de gör störst nytta. I det arbetet ingår att anpassa arbetssättet till de ständiga förändringarna av tekniken och olika plattformar. Allt med det övergripande syftet att förvandla din målgrupp till lojala följare och kunder.

Marknadsföring

Som specialister inom digital marknadsföring använder vi vår kompetens för att hjälpa dig att nå dina mål genom optimering, analys och anpassning. I de digitala kanalerna säkerställer vi mätbara och framgångsrika resultat för varje kampanj.

Genom att analysera kundbeteenden och marknadstrender skapar vi tillsammans din dynamiska marknadsföringsstrategi. Anpassning är nyckeln inom digital aktivering, så därför utvärderar vi och ändrar kampanjerna utifrån deras resultat och förändringar i vår omvärld.

Med strategisk budgetallokering – baserad på data och insikter – styr vi resurserna till de kanaler och den taktik som ger högst lönsamhet i realtid. Det är ett proaktivt sätt att jobba, där vi undviker onödiga kostnader och kan fokusera på att få ut mesta möjliga av din budget.

Analys och tracking

Analys av marknadsföringsinsatserna är en annan viktig faktor i framgångsrik aktivering. Men det gäller att mäta rätt, inte bara göra det för sakens skull. Vi hjälper dig att fokusera på nyckelindikatorer och mål som är relevanta för din affärsstrategi. Genom att ställa rätt frågor och definiera tydliga, mätbara mål får vi insikter som direkt bidrar till din framgång.

Insikterna i sig är en guldgruva. Men att förvandla dem till åtgärder och förändringar kräver sitt arbete. Det handlar om att förstå varför något händer, men också hur vi kan styra resultatet dit vi vill. Här spelar datadrivna beslut en central roll. Genom att identifiera mönster, trender och samband får vi möjlighet att optimera marknadsföringsinsatserna.

Varumärkestracking – att följa och utvärdera hur ditt varumärke uppfattas både över tid och i realtid – ger oss ovärderliga insikter. De insatser vi gör kan då anpassas för att stärka varumärket ytterligare och se till att det fortsätter vara relevant och engagerande. Varumärkestrackingen talar också om när kritiska justeringar krävs och öppnar för strategiska beslut som leder till långsiktig framgång.

Vill du veta mer?

Det tror vi att du vill – och här kontaktar du oss.

max.georgsson@nystudio.se

Se Aktiveringcase

Vi på Ny Studio har två syskon som heter Grace och Saga. Som traditionell designbyrå är det fantastiskt att ha dem vid vår sida, inte bara för deras erfarenhet av digitala lösningar & foto, 3D och film – vi delar samma starka, proaktiva anda och en gemensam, kreativ kultur.