Labbet

Precis utanför projekten åt våra kunder sker det också en hel del designande och experimenterande på Ny Studio. Här ser du några interna skapelser som vi tycker är lite extra kul och värda att dela med oss av.

2020/12/23 Guldägget Still life by Caroline Dahl, one of our interns 2020.

2020/12/18 Light 3D art by Clara Hertzberg.

2020/11/19 Kymatik Interpretation by Martin Hèrma.

2020/11/19 Ny Studio Wordmark in motion.

2020/11/20 Alphabet Exercise from our lab forum GB. Each of us designed a letter from the alphabet.

2020/11/19 Koi Interpretation by Gloria Bernardsson.

2020/04/29 GB Animation of the logotype for our own inspirational lab forum GB - Grafiska Bordet.

2020/11/19 I see you Illustration by Jonna Lundsör.

2020/04/28 Masked video effect using video and css masks

2020/04/28 Pattern Animation of random patterns.

2020/11/24 Green Saturday 2019 We had an event at the office, where we encouraged a way of a more sustainable way of consuming. Second hand.

2020/12/18 Blubb 3D art by Clara Hertzberg.

2020/04/28 Variable fonts Experiment with animation variable font settings.

2020/04/20 GB Logotype for our own inspirational lab forum GB - Grafiska Bordet.

2020/11/19 Ny Studio Symbol in motion.