Play your cards right

Kortleken är en uråldrig företeelse, och den rymmer en lika gammal idé om vem som vinner över vem. »Varför?«, kan man fråga sig. Vi fick en idé, kickstarterkampanjade den och har nu lanserat världens första könsneutrala – och jämställda – kortlek: Play Your Cards Right. Här har invanda hierarkier och idéer om vem som vinner över vem bytts mot siffror i folierat metalltryck.

Köp kortleken