Konst som spränger gränser

Österängens konsthall är en plats för svensk och internationell samtidskonst. Det är också en mötesplats och community center som präglas av öppenhet, samarbete och mångfald. Konsthallen spränger gränser, går utanför ramarna och bryter normer. Den tillvaratar kraften och kompetensen i lokalsamhället och välkomnar samarbeten med en mångfald av konstnärer.

Tillsammans med Österrängens konsthall har vi på NY Collective inlett ett CSR-samarbete.
 Ett samarbete som vi är extra stolta över. Som lyfter fram konsten och gör den tillgänglig för alla.

OK_gif9bd5ef32280177.567918b390b584f374332280177.5678210205750
77f5d532280177.56781ddc516ca
58dfd632280177.56782b02c4658
dcac4032280177.56782b02c5eaf
82f9cd32280177.56781ddc506c3
a9d24e32280177.567918b38fa2d
Invigningen av konsthallen var förstås öppen för alla som ville komma. Vi gjorde även en speciell inbjudan till utvalda personer. Även här ville vi förena konsten med det folkliga. Vi tog fram sextio screentryckta pizzalådor där vi berättade om konsthallens tanke och om invigningen. I varje låda packades en unik, handtryckt litografi av logotypen. Lådorna levererades sedan personligen till varje mottagare.

Kan vi hjälpa dig?

Behöver du ha hjälp eller vill du veta mer om oss?
Kontakta oss så bokar vi ett möte för att prata mer.

036 - 34 94 00