Hallå Hallpressen!

I de snabba nyheternas tidevarv har vi hjälpt Hallpressen med en film, annonser och digital aktivering.

Hallpressen foto fiske
Hallpressen foto
Hallpressen foto


Glimten i ögat, lite mer skruvad text och bild, samt större igenkänningskraft. Det var tre ingredienser som vi utgick från när vi tog fram annonser åt Hallpressen. Annonserna var en del i vårt uppdrag för kunden, där det övergripande målet var att öka kännedomen om tidningarnas närvaro på webben.

Vill du veta mer?

Narin Akay berättar gärna mer.
Hör av dig via telefon eller e-post, uppgifterna hittar du nedan.

072-221 70 77