En film som gör verklig skillnad.

Vissa uppdrag lämnar ett extra starkt avtryck, och gör att allt känns lite mer »på riktigt«. Som det här till exempel. Vi fick förtroendet att göra en intern utbildningsfilm om våld i nära relationer för socialtjänsten i Jönköpings kommun. Den visades för deras medarbetare, med målet att göra fler uppmärksamma på att våld mellan närstående kan se ut på olika sätt. Budskapet är enormt viktigt, och för att nå en bredare publik producerade vi också en film för bio. Se den här nu genast, och bestäm dig för att alltid vara uppmärksam på – och agera – om någon far illa.


Kan vi hjälpa dig?

Behöver du ha hjälp eller vill du veta mer om oss?
Kontakta oss så bokar vi ett möte för att prata mer.

036 - 34 94 00